Çalışma Alanlarım

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn olma yolculuğunda, anne-babaların karşılaştıkları birtakım zorluklar olabilir. Çocukların gelişimlerini desteklemek, karşılaşılan sorunlara iyileştirici bir bakış açısı ile yaklaşabilmek, ebeveynliğe dair bilgi ve beceriler edinebilmek adına ebeveyn danışmanlığı alabilirsiniz.

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönemi, bir değişim- dönüşüm sürecidir. Her birey bu dönemleri kendine özgü yaşayacaktır ve bu sebeple bireye özgü kendi dinamiklerinde değerlendirme yapmak ve bu bağlamda müdahale etmek gereklidir. Çocuk ve Ergenlerin sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel
alanda karşılaştıkları zorluklar için bir uzman desteği almak süreci kolaylaştırabilir. Sınav stresi, duygu regülasyonu, takıntılar, depresyon, aile içi çatışmalar, akran ilişkileri, dikkat eksikliği, üstün yetenekli çocuklara danışmanlık gibi konularda destek talep edebilirsiniz.

Oyun Terapisi

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocukların duygusal, davranışsal, uyum ve bağlanma sorunlarında etkili olan bir terapi tekniğidir. Virginia Axline geliştirdiği bu teknik için: “İnsanın içinde kendini iyileştirme gücü vardır. Oyun terapisiyle çocuğun içindeki bu güç açığa çıkar. İyileştiren biz değiliz
biz yalnızca vasıtayız” der. Korku, kaygı, davranış ve uyum sorunları, öfke, düşük özgüven gibi durumlarda oyun terapisi desteği alabilirsiniz.

Dikkat, Zeka, Kişilik ve Gelişimsel Tarama Testleri

Uyguladığım testler;
Scroll to Top