Psikolog ve oyun terapisti olan Hacer TETİK,

Çocuklar, ergenler ve aileleri ile çalışmaktadır. Online ve yüz yüze seanslarıyla hizmet vermektedir.

Hakkımda

Psikolog Hacer Tetik, 2016 yılında Psikoloji Lisansını tamamlamıştır. Lisans eğitimi sırasında çocuk ve ergen alanında çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştır.

Mezuniyet sonrası özel bir kurumda yaklaşık 2 yıl kadar özel yetenekli çocukları gözlemleme ve bireysel gözlem raporları oluşturma sürecinde yer almıştır.

Çocuk ve Ergenlere yönelik psikolojik ve bilişsel destek hizmeti vermektedir.

Çocuk ve Genç psikolojisine dair birçok eğitim almıştır ve kendini bu konuda geliştirmeye devam etmektedir.

Hangi testleri uyguluyorum?

Dikkat, Zeka, Kişilik ve Gelişimsel Tarama Testleri

Uyguladığım testler;

Çocuk Objektif ve Projektif Değerlendirme Testleri
Moxo Dikkat Testi
Ankara Gelişim Envanteri​
Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV
Draw a Person / Çizim Testleri
PeaBody Kelime Resim Testi​

Çalışma Alanlarım

Ebeveyn Danışmanlığı

Ebeveyn olma yolculuğunda, anne-babaların karşılaştıkları birtakım zorluklar olabilir. Çocukların gelişimlerini desteklemek, karşılaşılan sorunlara iyileştirici bir bakış açısı ile yaklaşabilmek, ebeveynliğe dair bilgi ve beceriler edinebilmek adına ebeveyn danışmanlığı alabilirsiniz.

Hamilelik Süreci ve Doğum​

Doğum Sonrası Bağlanma​

Ebeveyn Çocuk İlişkisi

Pozitif Disiplin Bakış Açısı​

Beslenme Alışkanlığı

Tuvalet Alışkanlığı

Uyku Alışkanlığı​

Kayıp, Boşanma, Göç, Taşınma, Kardeş Hazırlığı, Okula Uyum

Çocuk Ergen Danışmanlığı

Çocukluk ve ergenlik dönemi, bir değişim- dönüşüm sürecidir. Her birey bu dönemleri kendine özgü yaşayacaktır ve bu sebeple bireye özgü kendi dinamiklerinde değerlendirme yapmak ve bu bağlamda müdahale etmek gereklidir. Çocuk ve Ergenlerin sosyal, duygusal, davranışsal ve bilişsel alanda karşılaştıkları zorluklar için bir uzman desteği almak süreci kolaylaştırabilir. Sınav stresi, duygu regülasyonu, takıntılar, depresyon, aile içi çatışmalar, akran ilişkileri, dikkat eksikliği, üstün yetenekli çocuklara danışmanlık gibi konularda destek talep edebilirsiniz.

Oyun Terapisi​

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, çocukların duygusal, davranışsal, uyum ve bağlanma sorunlarında etkili olan bir terapi tekniğidir. Virginia Axline geliştirdiği bu teknik için: “İnsanın içinde kendini iyileştirme gücü vardır. Oyun terapisiyle çocuğun içindeki bu güç açığa çıkar. İyileştiren biz değiliz biz yalnızca vasıtayız” der. Korku, kaygı, davranış ve uyum sorunları, öfke, düşük özgüven gibi durumlarda oyun terapisi desteği alabilirsiniz.

Scroll to Top